XERRADA -CAFÈ FEBRER 2017

Dificultats a les que s’enfronta un Tdah en l’adolescència.tdah i adolescencia