V SIMPOSIO ACTUALIZACIÓ TDAH .FUNDACIÓ ADANA

Tdah:estat actual i perspectives futures.                                      Barcelona 10 i 11 de març de 2

L’associació Tdah Anoia va estar convidada per la Fundació Adana a aquestes Jornades  d’actualització  del tdah.

INCIAMAIENTRADAHEREMIRORJ 1TAYLOR017