Què és el TDAH

El TDAH és un trastorn que afecta a alguns nens i nenes, els símptomes dels quals es donen abans dels 7 anys d’edad. Aquests nens actuen abans de pensar i canvien constantment d’activitat, no avaluen els coneixements i sovint no tenen sentit de futur. Les conseqüències més visibles són una mala organització, impulsivitat i no estar en actitud receptiva, la qual cosa no els deixa aprendre del passat.

El TDAH té un gran impacte en els problemes acadèmics i professionals, estrés familiar i disminució de l’autoestima. Aquest trastorn, estudiat actualment per a pedagogs, psiquiatres i psicòlegs, s’identifica com una de les causes més importants del fracàs escolar i dels problemes socials en edat infantil i adolescent.