PROTOCOL PER AL MANEIG DEL TRASTORN PER DÈFICIT D’ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH) INFANTOJUVENIL EN EL SISITEMA SANITARI CATALÀ.

http://plataformatdah.stboi.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/sites/22/2015/05/PROTOCOLTDAH_maig20154.pdfCaptura PROTOC SALUT