Organigrama

Aquestes son les persones que fan possible el bon funcionament de l’associacio:

  • Presidenta: Isabel Fernàndez
  • Secretaria: Anna  Mª Gutierrez
  • Tresorera: Mª Angeles Gàlvez
  • Vocal: Elena Corberó
  • Col.laboració: Mª Dolors Lopez Urpinell