EL TDAH: DETECCIÓ I ACTUACIÓ EN L’ÀMBIT EDUCATIU.protocol del departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Guia de la Generalitat de Catalunya:Departament d’Ensenyament.
guia actuació

El TDAH: detecció i actuació en l’àmbit educatiu.
La guia procura donar eines als docents per encaminar-se cap a les actuacions que impulsaran l’èxit personal i escolar de tot l’alumnat, inclosos els alumnes amb TDAH.

PDF