DIFICULTATS DE RELACIÓ

VÍDEO DE CONFERÈNCIA PRESENTADA PER ANNA ISABEL DEL RIO