COM ENSENYAR ALS NENS A SUBRATLLAR TEXTOS

Com ensenyar als nens a subratllar textos

 

Quan els nens arriben a primària, han d’anar assimilant més informació i entendre els textos que llegeixen, és a dir, han d’aprendre a estudiar, ja que a poc a poc se’ls va a anar exigint més i, de vegades, per a ells resulta molt complicat

TECT

 

 

Trucs per aprendre a subratllar l’important d’un text:

- És molt important tenir un bon ambient perquè els nens estiguin relaxats i no hi hagi res que distregui la seva atenció.

- Per començar els demanarem que facin una lectura general de tot el text, així, el nen sabrà de què es parla i es podrà fer una idea del que ha de retenir i el missatge que se li vol transmetre. Per exemple, sabran que la lliçó tracta dels mitjans de transport.

- Si hi ha alguna paraula estranya per a ells, els explicarem el seu significat o els direm que el busquin, si cal en un diccionari. A vegades es «s’embussen» amb alguna paraula més difícil, en aquest cas, podem buscar un sinònim que per a ells sigui més familiar i per tant més fàcil de retenir i entendre.

- Després de fer una segona lectura, i haver aclarit el significat de les paraules, els parlarem de la importància de subratllar les paraules claus. Han d’aprendre a descobrir les paraules més importants del text, ja que no es tracta d’assenyalar tota la frase sense cap criteri. La fi és que en llegir les paraules que han subratllat hagin fet un resum del més important de la lectura.

- Per subratllar podem triar un retolador de color vermell que ressalti el text i ens ajudi a sintetitzar el que s’ha llegit. Començarem per oracions curtes i assenyalant els substantius.

Per exemple: Un carro és un vehicle equipat amb dues rodes i tirat per un animal que s’utilitza per al transport de diferents objectes.

- Si després ens preguntem Què és? Com és? ¿Per què? i el subratllat contesta a les nostres interrogants anem per molt bon camí.

Trucs per a un bon subratllat

Quan els nens vagin creixent i els textos siguin més extensos, els ensenyarem a subratllar amb retoladors de diferents gruixos i colors, i els parlarem de la importància de acostumar-se a usar els mateixos retoladors per als continguts de la mateixa rellevància. Per exemple:

- Títols i subtítols en verd, les idees principals en vermell, etc.

- Quan són petits és bo distribuir l’estudi en períodes curts de temps perquè no es cansin.

- Amb aquestes pautes els nens aprendran a poc a poc a assimilar, comprendre i memoritzar els textos.

- Per acabar deixarem molt clar subratllar sense llegir és una veritable pèrdua de temps,

Guiainfantil.com